Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/2023

Zgodnie z opublikowanym ogłoszeniem o zamówieniu nr 1/2023 w dniu 26.06.2023 r., Beneficjent – firma PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „ARMATOR” BŁAŻEJ BIEŃKOWSKI, prowadzący projekt współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, Nr Umowy: UWP-NORW.19.01.02-20-0002/22-00, Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności PPHU ARMATOR poprzez modernizację statku TRYTON w celu poprawy ochrony środowiska z zastosowaniem innowacyjnego napędu elektrycznego ze stacją ładowania, montażem instalacji fotowoltaicznej, dostosowaniem przystani śródlądowej i rozbudową pozostałej infrastruktury umożliwiającej rozwój i wzrost przychodów przedsiębiorstwa”, zwraca się z prośbą o składanie ofert na dostawy następujących elementów infrastruktury technicznej w zakresie ochrony środowiska, niezbędnej do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań i uruchomienia nowych usług obejmujących:

  1. Modernizację jednostki pływającej – statku pasażerskiego TRYTON – z uwzględnieniem wymiany układu napędowego na innowacyjny napęd elektryczny,
  2. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z instalacją elektrotechniczną,
  3. Dostawę stacji ładowania jednostki pływającej TRYTON.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 z dnia 2 września 2021, na zasadach opisanych w Załączniku nr 2 do Wytycznych.

W załączeniu dokumentacja dotycząca przetargu.

Załącznik nr 1 do SWZ_formularz oferty

Załącznik nr 2 do SWZ_JEDZ

Załącznik nr 3 o SWZ_podstawy wykluczenia Ukraina

Załącznik nr 4 do SWZ_wykaz osób

Załącznik nr 5 do SWZ_grupa kapitałowa

Załącznik nr 6 do SWZ_wzór umowy_dostawy_Armator

SWZ_dostawy_Armator

Ogłoszenie o zamówieniu_2023-OJS120-381683-pl

Termin składania ofert: do dnia 1 sierpnia 2023roku, do godz. 16:00.

Osobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcami w sprawie postępowania jest Pan Błażej Bieńkowski; adres e-mail: armator@armator.info.pl

Nasza strona korzysta z plików cookies. Możesz samodzielnie zmieniać ustawienia swojej przeglądarki jeżeli nie chcesz akceptować cookies. Dalsze przeglądanie strony bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Czytaj więcej
Akceptuj